Politica de confidențialitate aplicată de Bursa de Fonduri SRL

1. Preambul

Deoarece prin utilizarea serviciilor noastre intrăm în contact cu datele dvs. personale în sensul Regulamentului UE 679/2016 (GDPR), am înțeles să întocmim prezenta Politică de confidențialite, aceasta având rolul de a vă informa cu privire la tipul de date colectate, scopul și modalitatea de prelucrare a acestora, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care le aveți în calitate de persoană vizată de procesul de prelucrare.

Astfel, protecția și confidențialitatea datelor personale reprezintă o prioritate a statelor din Uniunea Europeană, ceea ce a impus adoptarea unor măsuri stricte de acces și de prelucrare a acestora, cu precădere a datelor care circulă în mediul on-line.
Societatea noastră înțelege importanța acestor măsuri și, în consecință, să depună diligențe pentru respectarea lor, iar pentru a vă convinge că acționăm cu diligență și prudență în acest sens vă rugăm să analizați prezenta Politică, iar în cazul în care apreciați că drepturile dumneavoastră nu vă sunt suficient protejate, vă rugăm să nu ne transmiteți date personale până la data la care vă vom putea oferi garanții mulțumitoare. În acest sens ne puteți scrie la hello@bursadefonduri.ro

În cazul în care veți fi de acord cu prezenta Politică, societatea noastră va proceda la prelucrarea datelor dvs. în conformitate cu cele acceptate și inserate în acest document.

Vă atragem atenția asupra faptului că prezenta Politică este aplicabilă exclusiv serviciilor furnizate de societatea noastră, accesarea unor pagini de internet sau aplicații externe din pagina web generând o altă entitate aptă să vă colecteze și proceseze datele personale, entitate pentru care noi nu suntem răspunzători.

2. Titularul Angajamentului exprimat prin prezenta Politică de Confidențialitate.

Angajamentul exprimat prin prezenta Politică aparține societății Bursa de Fonduri SRL, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu cu nr. J52/634/2021, CUI 44411482, email: hello@bursadefonduri.ro

3. Principiile care guvernează prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE 679/2016, prelucrarea datelor personale se realizează cu respectarea următoarelor principii:

a. Legalitate, echitate și transparență

Legalitatea este un principiu esențial ce caracterizează orice conduită a individului în societate și care, în cazul prelucrării datelor personale, presupune o prelucrare a acestora în temeiul unor dispoziții legale ce fac parte din legislația Uniunii Europene ce se corelează cu scopul declarat pentru prelucrare și temeiurile de drept dintre cele permise de Regulamentul GDPR.
Un exemplu dat de doctrină (GDPR Aplicat – Ed. Lumen, pag. 90.) pentru explicarea și înțelegerea principiului legalității are în centru operațiunea de supraveghere video care, deși are o reglementare expresă prin Legea nr. 333/2003, în cazuri concrete este posibil ca scopul utilizării acestor sisteme de supraveghere să nu fie conform cu Regulamentul GDPR, testul de echilibru (Recomandat de Grupul de Lucru pe Art. 29 în Avizul 06/2014.) putând releva că interesele legitime nu sunt justificate și nu prevalează asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor.

Echitatea implică valorile morale și etice, o prelucrare echitabilă fiind cea realizată în temeiul acelorași criterii obiective și oneste, fără discriminare.
Transparența presupune ca orice informații și comunicări referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt ușor accesibile și ușor de înțeles și că se utilizează un limbaj simplu și clar cu ocazia transmiterii respectivelor informări/comunicări.

b. Limitări legate de scop.

Datele personale trebuie să fie colectate în scopuri determinate, explicite și legitime, fiind interzisă prelucrarea ulterioară într-un mod incompatibil cu aceste scopuri, excepție făcând situațiile în care prelucrarea ulterioară are loc în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice.
Stabilirea scopurilor, în așa fel încât acestea să fie determinate, explicite și legitime, contribuie la transparență și oferă predictibilitate, protejând persoana vizată prin stabilirea unor limite privind modul în care operatorii pot utiliza datele lor personale și consolidează corectitudinea prelucrării datelor personale.

c. Reducerea la minimum a datelor colectate – adecvate, limitate și relevante.

Prin acest principiu operatorii sunt avizați de faptul că orice colectare de date personale trebuie foarte bine analizată înainte de obținerea efectivă a datelor, care trebuie să fie cele mai relevante și strict limitate la ceea ce este absolut necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate.

d. Verificarea corectitudinii datelor și actualizarea acestora.

Operatorii trebuie să ia toate măsurile pentru a asigura validitatea datelor, iar cele dovedite inexacte trebuie actualizate rapid sau șterse. În acest sens, persoana vizată are dreptul de a solicita modificarea sau ștergerea acelor date inexacte.

e. Limitări legate de stocare.

Datele trebuie păstrate cât sunt necesare pentru pelucrarea asumată. Perioadele mai lungi de stocare sunt excepții și rezultă de regulă din lege (de ex: obligația de a păstra arhiva un anumit număr de ani, păstrarea datelor în scop de cercetare sau statistică).
f. Integritate și confidențialitate – securitatea datelor.

Prelucrarea datelor personale trebuie făcută în cele mai proprii condiții de siguranță, care să includă protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
*
Am descris principiile astfel cum rezultă din Regulament pentru a înțelege condițiile în care datele personale pot fi prelucrate.
Plecând de la aceste principii am implementat atât proceduri aplicabile angajaților și colaboratorilor noștri, cât și măsuri tehnice și organizatorice apte să asigure respectarea tuturor acestor principii.

4. Datele personale colectate

Datele personale sunt colectate de la dumneavoastră în mai multe variante, după cum urmează:

Colectăm date cu caracter personal despre dvs. atunci când în mod nemijlocit ne transmiteți respectivele informații, de exemplu când vă înregistrați în website pentru a vă crea un cont sau când ne transmiteți o sesizare.
Noi (și alte terțe-persoane autorizate de noi) colectăm unele date cu caracter personal în mod automat atunci când folosiți pagina web.
Colectăm datele cu caracter personal și atunci când intrați în contact cu noi în alte moduri decât prin utilizarea paginii web și v-ați exprimat în mod explicit acordul pentru o astfel de prelucrare.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm cu privire la dvs sunt:
Date de contact și de profil: Informații cu caracter personal, precum numele, prenumele, nume de utilizator, numărul de telefon, adresă de corespondență, adresa de e-mail.
Date referitoare la preferințe sau interese: Preferințe alese pentru comunicări de marketing.
Profilul de social media: Când interacționați cu noi prin intermediul diferitelor rețele de social media, cum ar fi atunci când vă conectați cu contul de Facebook în website sau apreciați pagina pe Facebook sau când ne urmăriți sau partajați conținutul pe Facebook, Twitter, Snapchat, LinkedIn, Instagram sau alte site-uri, este posibil să primim informații din acele rețele sociale, inclusiv datele dumneavoastră de profil, nume de utilizator asociat cu contul și orice altă informație permiteți rețelei sociale să furnizeze către terți.
Conținutul generat de utilizator (CGU), comentarii, conversații și opinii: Când ne contactați direct, de exemplu prin e-mail, prin telefon, whatsapp, prin poștă sau prin completarea unui formular online sau prin participarea la un chat online, este posibil să vă înregistrăm comentariile și opiniile. Date cu privire la locație: Pagina web poate colecta, stoca sau citi informații cu privire la locație prin intermediul IP-ului utilizat, WI-FI sau configurație la internet prin wireless.
De asemenea, când utilizați pagina web sau luați legătura în altă modalitate cu noi printr-un computer sau dispozitiv mobil conectat la internet, noi și partenerii noștri terți putem colecta informații despre cum accesați sau utilizați Aplicația și informații despre dispozitivul pe care îl folosiți pentru a le accesa.
Colectăm aceste informații printr-o varietate de tehnologii de tracking, inclusiv cookies, obiecte Flash, pixel, semnalizatoare web, scripturi încorporate, tehnologii de identificare a locațiilor și alte tehnologii similare (colectiv, ”tehnologii de urmărire”).
Tehnologia de urmărire ne va permite, de exemplu: (i) să vă oferim comunicări de marketing personalizate bazate pe interesele manifestate față de produsele urmărite de dvs. în pagina web; (ii) pentru a combate frauda; (iii) pentru a analiza și îmbunătăți modalitatea în care produsele noastre operează; (iv) pentru a putea modifica pagina web pentru a fi mai intuitivă; (v) pentru a colecta date de instalare (dispozitiv ID, surse trafic, nivelul de baterie, operatorul, modelul dispozitivului); (vi) și pentru a îndeplini alte scopuri legitime.
Puteți accepta sau respinge aceste tehnologii (cu excepția cazului în care sunt necesare pentru funcționarea corespunzătoare a paginii web) prin ajustarea setărilor dispozitivului dvs folosit pentru conectare.
Informațiile pe care le colectăm automat pot fi combinate cu alte informații personale pe care le colectăm în mod direct.
Mai jos sunt informațiile pe care le putem colecta in mod automat:
a. Informații colectate de servere. Pentru a face pagina web mai utilă pentru dvs, serverele paginii web colectează informații care pot include tipul browser-ului utilizat, sistemul de operare, adresa IP (un număr ce este automat alocat computerului utilizatorului atunci când acesta folosește internetul și care poate varia de la sesiune la sesiune), numele domeniului și/sau data accesării paginii web.
b. Fișiere jurnal. Pagina web colectează informații în mod automat și le stochează în fișierele jurnal. Aceste informații pot include adresele IP, tipul de browser, furnizorul de internet, paginile de referință/ieșire, sistemul de operare, data/timpul accesării, datele introduse în pagina web, datele clickstream (este procesul de colectare, analiză și raportare a datelor agregate despre paginile pe care le vizitează utilizatorul și în ce ordine).
Aceste date sunt utilizate pentru analiza trendurilor, administrarea serviciilor, analiza mișcărilor utilizatorilor în site și între paginile acestuia, colectarea informațiilor demografice despre baza de date privită în ansamblu, adaptarea cât mai exactă a serviciilor la nevoile utilizatorilor. De exemplu, informații concrete pot fi colectate atunci când pagina web este vizitată din nou, caz în care utilizatorul este recunoscut și îi sunt afișate preferințele (cum ar fi produsele vizitate).
c. Do Not Track Signals (DNT). DNT este o setare de browser web care solicită ca o aplicație web să-i dezactiveze urmărirea unui utilizator individual. Când alegeți să activați setarea DNT în browserul dvs. acesta trimite un semnal special site-urilor web, companiilor de analiză, rețelelor publicitare, furnizorilor de conectare și altor servicii web pe care le întâlniți în timp ce navigați pentru a opri urmărirea activității.
În prezent societatea nu răspunde la semnalele DNT sau alte mecanisme care ar permite utilizatorilor să renunțe la urmărirea acestor date în pagina web.
Mai multe informații despre tehnologia DNT pot fi găsite pe pagina https://allaboutdnt.com.
d. Servicii mobile. Pot fi colectate date de pe dispozitivele mobile utilizate pentru accesarea paginii web. Aceste date sunt utilizate pentru a ne ajuta în livrarea către utilizator a celor mai relevante informații. Exemple de date care pot fi colectate și utilizate în scopul indicat anterior constau în aria geografică a utilizatorului și tipul de dispozitiv utilizat pentru accesarea paginii. În plus, în cazul în care serviciile oferite prezintă vreo eroare în timpul utilizării, este posibil ca noi să primim informații despre modelul dispozitivului mobil, varianta de software utilizată sau furnizorul de internet, toate acestea dându-ne posibilitatea de a identifica și fixa bug-urile, precum și pentru a îmbunătăți performanța serviciilor oferite. Aceste informații sunt transmise către noi ca informații agregate și nu pot fi utilizate pentru a identifica utilizatorul uman.
e. Servicii analitice. În plus față de tehnologiile de urmărire pe care le plasăm direct în pagina web, alte companii pot seta propriile Cookies sau instrumente similare atunci când utilizați serviciile noastre. Aceasta include serviciile analitice ale terțelor părți, cum ar fi ”Google Analytics”, care ne ajută să analizăm modul în care utilizatorii folosesc serviciile noastre, precum și serviciile terțelor părți care ne livrează servicii de tip ”conținut de marketing”. Putem primi raportări bazate pe utilizarea acestor instrumente de urmărire (Servicii Analitice), informațiile cuprinse în raportări putând fi individuale sau agregate. Informațiile generate de Cookies sau de alte tehnologii similare despre utilizarea serviciilor (Informații) sunt transmise către Serviciile Analitice. Serviciile Analitice utilizează Informațiile pentru a măsura tendințe de trafic și de utilizare și pentru a înțelege mai multe despre demografia și comportamentul utilizatorilor noștri.
Serviciile Analitice pot transfera informațiile către terțe părți unde se impune un astfel de transfer prin lege sau acolo unde terțele părți prelucrează Informațiile Analitice în nume propriu.
Utilizând pagina web sunteți de acord cu procesarea datelor dvs. prin intermediul Serviciilor Analitice în modalitățile și scopurile prezentate mai sus.
Putem încheia acorduri cu agenții de publicitate pentru a susține eforturile noastre de marketing, incluzând furnizarea de reclame mai bine adaptate intereselor dvs. probabile (publicitate bazată pe istoricul de navigare). Dacă nu doriți să profitați de avantajele oferite de aceste servicii puteți renunța la acestea. Mai multe informații găsiți aici https://www.youronlinechoices.com.

f. SNS Log in. Utilizatorii pot folosi credențialele de ”log in” ale unor platforme de social media (SNS=Social Networking Software) pentru a accesa pagina web. În acest caz, sunt colectate date personale de la platforma de social media. De exemplu, atunci când vă logați utilizând credențialele Google, putem colecta datele personale pe care le-ați făcut publice către Google, cum ar fi adresa de email, numele, poza de profil sau logo-ul. Prin acceptarea acestei Politici agreați și că sunteți singurul responsabil pentru utilizarea credențialelor respective și vă asumați responsabilitatea de a revedea termenii de utilizare și politica de confidențialitate practicate de platforma de social media în discuție. Orice informație pe care o colectăm din contul de social media va fi limitată de setările de confidențialitate pe care le-ați stabilit cu respectiva platformă.
Nu suntem responsabili de: a)valabilitatea și acuratețea acestor SNS; b) conținutul, produsele, serviciile sau valabilitatea unor astfel de SNS; sau c) utilizarea de către dvs. a unor astfel de SNS.
Puteți revoca oricând accesul nostru la astfel de informații prin modificarea setărilor corespunzătoare din setările contului creat pe platforma socială de pe care v-ați logat.

g. Cookies. Folosim Cookie-uri pentru a colecta informații. „Cookies” sunt mici informații pe care un site le trimite pe hard disk-ul computerului dvs. în timp ce îl vizionați. Putem folosi atât cookies de sesiune (care expiră odată ce închideți browserul dvs.) cât și cookies persistente (care rămân pe computer până la ștergerea acestora).
Utilizăm două categorii largi de Cookies: (1) Cookies pentru prima parte, servite direct de noi la computerul sau dispozitivul mobil, care sunt utilizate doar de noi pentru a recunoaște computerul sau dispozitivul mobil atunci când revedeți pagina noastră web;
(2) Cookies terțe, care sunt furnizate de prestatorii de servicii aleși de societate și pot fi utilizate de acești furnizori pentru a recunoaște computerul sau dispozitivul mobil atunci când vizitați alte site-uri web.
Societatea utilizează Cookies pentru a verifica dacă sunteți autentificat și pentru a furniza informații despre interesele dvs. Vă rugăm să fiți conștienți de faptul că un Cookies nu poate răspândi viruși informatici și nu poate prelua alte date de pe hard disk-ul dvs.
Tipurile de cookie pe care le utilizăm sunt:
A. Cookies esențiale. Aceste Cookies sunt esențiale pentru a vă oferi Serviciile și pentru a vă permite să utilizați unele dintre caracteristicile sale. De exemplu, acestea vă permit să vă autentificați în zonele securizate ale Serviciilor noastre și ajută conținutul paginilor solicitate să se încarce rapid. Fără aceste cookies serviciile pe care le-ați solicitat nu pot fi furnizate.
b. Cookies de funcționalitate. Aceste Cookies permit Serviciilor noastre să-și amintească alegerile pe care le faceți atunci când le utilizați, cum ar fi preferințele dvs. de limbă, detaliile de conectare și modificările pe care le faceți altor părți ale Serviciilor pe care le puteți personaliza. Scopul acestor Cookies este de a vă oferi un serviciu rapid și intiuitiv, evitând astfel ca la fiecare accesare a paginii web să vă reintroduceți preferințele.
c. Cookies de analiză și performanță. Aceste Cookies sunt utilizate pentru a colecta informații despre traficul către Servicii și modul în care utilizatorii folosesc Serviciile noastre. Informațiile culese nu identifică niciun vizitator individual. Informațiile sunt agregate și anonime. Acesta include numărul de vizitatori al paginii, site-urile web din care s-a ajuns în site, paginile din site vizitate, la ce oră din zi a avut loc vizita, dacă serviciile noastre au mai fost vizitate, precum și alte informații similare. Folosim aceste informații pentru a ajuta funcționarea mai eficientă a paginii web, pentru a monitoriza nivelul de activitate al siteului și de a stabili care părți necesită modificări sau îmbunătățiri, astfel încât utilizarea Serviciilor să vă ofere o experiență cât mai apropiată de nevoile și dorințele dvs.
În acest scop putem utiliza Google Analytics, Mixpanel și alte servicii de analiză furnizate de terțe părți. Google Analytics și Mixpanel folosesc propriile cookies. Puteți afla mai multe informații despre cookies Google Analytics aici:
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies
Despre modul în care Google vă protejează datele puteți găsi mai multe informații aici:
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Mai multe informații despre cookies Mixpanel și cum vă protejează aceștia datele puteți găsi aici: https://mixpanel.com/legal/privacy-policy/
Puteți preveni utilizarea Google Analytics în legătură cu utilizarea serviciilor noastre prin descărcarea și instalarea pluginului browserului disponibil prin intermediul acestui link:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
Puteți preveni utilizarea cookies Mixpanel referitoare la utilizarea serviciilor noastre prin competarea formularului de renunțare la Mixpanel pe care îl puteți accesa aici: https://mixpanel.com/optout/
d. Cookies de social media Aceste Cookies sunt utilizate atunci când partajați informații folosind un buton de partajare a rețelelor de socializare sau butonul „like” din paginile serviciilor noastre sau vă conectați contul dvs. sau creați contul de utilizator pe sau printr-o rețea socială precum Facebook, Twitter sau Google+. Rețeaua socială va înregistra aceste operațiuni.
e. Cookies de publicitate – utilizate direct de către noi (module cookie proprii) sau utilizate prin alte terțe părți (module cookie terță parte) pentru a furniza materiale de marketing relevante și personalizate pentru fiecare utilizator, precum și de a evalua eficacitatea acelui conținut.

Dezactivarea cookies. De obicei puteți elimina sau respinge Cookies prin setările browserului. Pentru a face acest lucru urmați instrucțiunile furnizate de browserul dvs. (de obicei amplasate în cadrul „setărilor”, „instrumentelor de ajutor” sau a funcției de „editare”). Multe browsere sunt setate să accepte Cookies până când schimbați setările.
Pentru informații suplimentare despre cookies, inclusiv despre cum puteți vedea ce cookies au fost setate pe computerul dvs. sau pe dispozitivul mobil și cum să le gestionați și ștergeți, accesați www.allaboutcookies.org și www.youronlinechoices.com.uk.

Utilizatorii trebuie să accepte Cookies pentru a accesa anumite caracteristici ale paginii web. Puteți șterge sau bloca Cookies de pe dispozitivul dvs, dar anumite părți ale paginii web nu vor funcționa corect sau deloc dacă vă setați dispozitivul să nu accepte nici un fel de Cookies.

Pixels.

Este posibil să folosim și etichete de pixeli (care sunt cunoscute și sub denumirea de web beacons și clear GIFs) în cadrul Serviciilor pentru a urmări acțiunile utilizatorilor în/sau asupra acestora. Spre deosebire de Cookies, care sunt stocate pe hard disk-ul computerului sau dispozitivului mobil de către un site web, etichetele de pixeli sunt încorporate în mod invizibil pe paginile web. Etichetele de pixeli măsoară succesul campaniilor noastre de marketing și compilează statistici despre utilizarea paginii web astfel încât să ne putem gestiona conținutul mai eficient. Cu excepția Pixelului Facebook (vezi mai jos), informațiile pe care le colectăm folosind etichete pixeli nu sunt legate de datele personale ale utilizatorilor noștri.
Societatea poate utiliza Facebook Pixel pentru a vă oferi anunțuri personalizate ale serviciilor furnizate. De exemplu, dacă vă înscrieți în pagina web, este posibil să vedeți un anunț din website pe newsfeed-ul dvs. Facebook. Utilizarea informațiilor colectate de Facebook este prevăzută în Politica sa de confidențialitate pe care o puteți consulta aici https://www.facebook.com/policy.php.
Puteți renunța la anunțurile bazate pe interesele dvs. furnizate de Facebook aici: https://www.facebook.com/about/ads/#568137493302217.

5. Temeiul legal al prelucrării

Temeiul de prelucrare al datelor dvs. personale se bazează fie pe interesul nostru legitim, fie pe consimțământul exprimat de dvs. în acest sens.
În cazul în care vă veți retrage consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare, prin ștergerea contului de utilizator sau prin schimbarea regulilor aplicabile politicii de cookies ne vom conforma de îndată solicitării dvs, cu excepția acelor informații pentru care subzistă alt temei legal de prelucrare (altul decât consimțământul dvs). De ex:
a. Dacă prelucrarea este necesară pentru încheierea/executarea unui contract, vom prelucra doar acele date necesare atingerii acestui scop, fără ca ele să poată fi utilizate și în alte scopuri.
b. Dacă prelucrarea este justificată de interesele noastre legitime sau ale unei terțe părți, vom analiza în ce măsură interesele noastre sau ale terțului prevalează intereselor dvs, urmând ca în funcție de rezultatul acestui test să decidem dacă vom prelucra sau nu în continuare date personale ce vă aparțin.
c. Dacă prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unor obligații legale, vom prelucra doar datele personale necesare atingerii acestui scop.
d. Dacă în situații concrete prelucrarea va fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale dvs. sau ale altei persoane fizice, vom utiliza datele dvs. personale pentru a oferi o astfel de protecție.

6. Scopurile prelucrării – sinteză

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru a atinge următoarele obiective:
a. pentru a facilita crearea și securizarea contului de utilizator în website
b. pentru a încheia și executa contractul de utilizare a Serviciilor
c. pentru a facilita comerțul produselor din website
d. pentru crearea profilului public de utilizator, dacă este cazul
e. pentru a identifica persoana în calitate de utilizator al Serviciilor
f. pentru administrarea Serviciilor
g. pentru a îmbunătăți calitatea experienței utilizatorului atunci când interacționează cu pagina web (navigare mai facilă în website, sugestii bazate pe istoricul de navigare, păstrarea preferințelor utilizatorului în website etc)
h. pentru buna gestionare a contului, inclusiv pentru trimiterea notificărilor de e-mail administrative, cum ar fi consultanță de securitate sau asistență și întreținere
i. pentru a răspunde la comentariile și întrebările referitoare la pagina web sau Servicii
j. pentru a furniza serviciul de suport clienți
k. pentru a trimite buletine informative, sondaje, oferte, inclusiv informații despre produsele și serviciile oferite de noi și afiliații noștri, precum și alte materiale promoționale legate de Serviciile oferite
l. pentru a difuza prin intermediul paginii web publicitate bazată pe interesele utilizatorului.
m. pentru a ne conforma legilor aplicabile, pentru a respecta cererile legale și procesul legal, inclusiv pentru a răspunde cererilor din partea autorităților publice cu privire la modul de funcționare al website-ului
n. pentru a proteja drepturile, confidențialitatea și integritatea website-ului
o. pentru a asigura protecția împotriva atacurilor cibernetice
p. pentru datele anonime, pentru a analiza tiparele de solicitare și utilizare astfel încât să se poată îmbunătăți conținutul serviciului oferit.

7. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră personale.

Păstrăm datele personale pe care le folosim pentru scopurile descrise in această Politică pentru o perioadă de maxim 3 ani, cu următoarele excepții:
a. Temeiul prelucrării este consimțământul dvs, caz în care prelucrarea va fi realizată până la data la care vă retrageți consimțământul.
b. Dispozițiile legale impun păstrarea datelor personale pentru mai mult sau mai puțin timp.
c. Cookies și tehnologiile care au la bază consimțământul sunt ținute o perioadă diferită de timp în funcție de setările cookies (cu exceptia [cookies sesiune] și a altor tehnologii similare care sunt ținute pe perioada pentru care vă aflați în browserul respectiv).

După încetarea perioadei datele dvs. personale vor fi șterse, distruse sau anonimizate în vederea utilizării lor în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

8. Cum partajăm datele dvs personale.

Putem dezvălui datele dvs. partenerilor de afaceri sau altor terți în vederea atingerii scopurilor prezentate anterior.
Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate.
Ca regulă, furnizăm datele dvs. către alte companii, precum furnizorii de servicii IT sau telecomunicații, contabilitate, servicii juridice și alți terți cu care avem o relație contractuală a cărei bună desfășurare impune accesul la datele dvs personale.
De asemenea, datele personale colectate în scopuri publicitare sunt puse la dispoziția partenerilor noștri care oferă astfel de servicii.
Acești terți sunt selectați cu o grijă deosebită astfel încât datele dvs. să fie prelucrate doar în scopurile pe care noi le indicăm.
Vom putea, de asemenea, furniza informațiile dvs. cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate în acest sens.
Totodată, datele personale, sub rezerva exprimării consimțământului dvs. în acest sens, sunt prelucrate prin intermediul partenerilor de marketing de tip Google, Facebook, Linkedin etc, iar aceste companii vor proceda la stocarea lor pe servere aflate în afara SEE.
9. Care sunt drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea Datelor Personale, cum le puteți exercita și cum ne puteti contacta.

În ceea ce privește prelucrarea datelor personale la care avem accesul în limitele și condițiile stabilite prin prezenta Politică aveți următoarele drepturi:
a. Să vă fie furnizată o copie a oricăror date personale pe care le deținem despre dumneavoastră și să primiți informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale;
b. Să ne solicitați să actualizăm ori să corectăm date personale inexacte sau să completăm orice date personale incomplete;
Puteți să vă actualizați informațiile de profil, cum ar fi numele de utilizator, adresa sau informațiile de contact și puteți schimba unele dintre preferințele dvs de partajare a datelor personale.
c. Să ne solicitați să oprim prelucrarea datelor personale (i) pentru personalizarea notificărilor de marketing de tip push, (ii) pentru scopul efectuării de analize de date pentru a determina trenduri și modele comportamentale ale consumatorilor și de a îmbunătăți produsele noastre, (iii) pentru scopul de a vă trimite comunicări de marketing direct.
d. Să vă retrageți consimțământul de la orice altă procesare a datelor personale pentru care nu se poate identifica un alt temei care să justifice continuarea prelucrării.
De asemenea, în anumite circumstanțe, aveți dreptul:
a. Să contestați prelucrarea datelor dumneavoastră personale;
b. Să ne solicitați să ștergem datele dumneavoastră personale;
c. Să ne solicitați limitarea prelucrării datelor dumneavoastră personale;
d. Să ne solicitați să transmitem datele personale către dumneavoastră ori să le transferăm către alt operator de date.

Dacă doriți exercitarea oricăror drepturi din cele de mai sus, ne puteți contacta folosind una dintre opțiunile de mai jos.
a. Ne puteți contacta folosind Formularul de Contact, atunci cand este disponibil în website
b. Ne puteți trimite un e-mail la urmatoarea adresă: hello@bursadefonduri.ro
c. Orice alte informații de contact pe care le-ați obținut în urma interacțiunii cu noi
De asemenea, ne puteți contacta dacă aveți orice nelămurire legată de prelucrarea datelor personale utilizând opțiunile de contact de mai sus.
Vă rugăm să rețineți și faptul că drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa justiției.

10. Dreptul de a adresa o plângere autorității competente privind protecția datelor

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere competentă (în mod special în Statul Membru unde aveți reședința, locul de muncă ori locul pretinsei încălcări), dacă apreciați că oricare dintre datele dumneavoastră sunt prelucrate într-o manieră care constituie o încălcare a Regulamentului General privind protectia datelor nr. 679/2016.
În România autoritatea de supraveghere este ANSPDCP – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, Bd. General Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, tel. +4.0318.059.211, pagină web www.dataprotection.ro.

11. Legea aplicabilă

Această Politică de Confidențialitate este guvernată și trebuie interpretată în conformitate cu legislația din România și cu orice alte dispoziții legale obligatorii aplicabile în Uniunea Europeana.

12. Actualizări ale Politicii de Confidențialitate

Puteți afla când această Notă de Confidențialitate a fost modificată ultima dată prin verificarea rubricii „Ultima actualizare” în partea de sus a documentului.
Daca vă opuneți oricăror modificări, vă puteți manifesta în mod expres intenția în acest sens. Continuarea utilizării paginii web după publicarea modificărilor la această Politică de Confidențialitate înseamnă ca ați citit, înțeles și acceptat modificările.
Puteți printa, descărca și reține în orice mod o copie a Politicii de Confidențialitate (și a oricărei versiuni revizuite) pentru evidențele dumneavoastră.

*

Versiune actualizată la data de 07.11.2021