cadru de criza

Comisia Europeană a adoptat un cadru temporar de criză pentru ajutoarele de stat

Comisia Europeană a adoptat un cadru temporar de criză privind ajutoarele de stat, instituit pentru a sprijini economia în contextul invaziei Ucrainei de către Rusia, în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), menit să le permită statelor membre să utilizeze flexibilitatea prevăzută de normele privind ajutoarele de…