raport progres

Propuneri pentru Programele Operaționale 2021-2027

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează o a doua etapă de consultare publică pe marginea celei de a doua versiuni a Programelor Operaționale 2021-2027, prin publicarea acestora pe site-ul instituției, la secțiunea Perioade de Programare- 2021-2027 – https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/. Publicarea versiunilor revizuite ale Programelor Operaționale se realizează progresiv, în corelare cu finalizarea procesului de consultare interinstituțională. Pentru…