Termeni şi condiţii de utilizare a siteului www.bursadefonduri.ro
 1. Titularul Angajamentului exprimat prin site.
Angajamentul exprimat prin prezenta Politică aparține societății Bursa de Fonduri SRL, în continuare Furnizorul, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu cu nr. J52/634/2021, CUI 44411482, email: hello@bursadefonduri.ro

Bursa de Fonduri:

 • nu deține niciun control asupra informațiilor publicate în site de utilizatori și nu își însușește conținutul acestora.
 • nu garantează utilizatorilor că site-ul va fi disponibil neîntrerupt și fără erori.
 • nu își asumă răspunderea cu privire la activitățile utilizatorilor, corectitudinea și exactitatea datelor furnizate de utilizatori.
 • își rezervă dreptul de a șterge conținuturi generate de utilizatori. Aceasta se aplică în mod special pentru conținuturi care: contravin T&C; încalcă drepturile și libertățile altor persoane; sunt contrare ordinii publice și bunelor moravuri; au caracter fascist, rasist sau xenofob, jignitor sau calomnios, încalcă regulile de concurență loială, încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau copyright.
În cazul utilizatorilor care generează conținut de tipul celui menționat anterior se poate lua și măsura blocării contului.
 • va putea sesiza instituțiile statului în cazul în care sesizează că utilizatorul desfășoară prin intermediul site-ului activități cu potențial ilicit.
 • își asumă obligația de a păstra confidențialitatea datelor utilizatorului care a semnalat potențiale activități ilicite desfășurate în site de alți utilizatori.
 1. Confidențialitatea datelor prelucrate în site
Utilizatorul se obligă să păstreze confidențiale datele de conectare, parolele și datele de acces (sub numele colectiv „date de acces”) ale contului său și să informeze Bursa de Fonduri de îndată ce ia la cunoștință sau bănuiește că datele sale de acces sunt cunoscute de terțe părți neautorizate. În acest caz utilizatorul însuși va realiza modificarea datelor sau va solicita ajutorul Bursei de Fonduri. Mai mult, într-o asemenea situație Bursa de Fonduri are dreptul să blocheze temporar accesul Utilizatorului, acestuia urmând să-i fie permis accesul de îndată ce suspiciunea unui abuz asupra datelor de acces a fost înlăturată.
 • Legături externe din site
În cadrul site-ului pot fi postate anunțuri publicitare de către terțe persoane. De asemenea, în site pot exista legături externe către alte pagini web sau aplicații.

În cazul în care utilizatorul accesează aceste linkuri externe va părăsi site-ul bursadefonduri.ro și îi vor fi aplicabile Termenii și condițiile, Politica de confidențialitate și Politica de cookies utilizate de titularii paginilor web/aplicațiilor respective.

Bursa de Fonduri nu își asumă răspunderea cu privire la conținutul și la regulile de confidențialite aplicate de respectivele aplicații/pagini web, iar utilizatorul acceptă că va accesa respectivele pagini web/aplicații pe propriul risc.

 1. Drepturile de proprietate intelectuală asupra materialelor conținute de site
Utilizatorul înțelege și acceptă că toate materialele din site constând în grafică, text, sunete, imagini, videoclipuri, software, alte fișiere, selectarea și aranjarea acestora (colectiv, „Materiale”) sunt proprietatea Furnizorului sau a licențiatorilor acestuia și sunt supuse și protejate de legislația din România.

Utilizatorul nu obține nici un drept de proprietate asupra Materialelor. Cu excepția celor autorizate în mod expres de prezentul acord, utilizatorul nu poate copia, reproduce, distribui, republica, descărca, efectua, afișa, posta, transmite, exploata, crea opere derivate sau utiliza altfel orice material, în orice formă sau prin orice mijloace, fără obținerea din partea titularului drepturilor de autor a unei autorizări în acest sens.

Utilizatorul nu poate modifica sau adapta Materialele în niciun fel, nu le poate folosi în alt scop public sau comercial. Mărcile comerciale, mărcile de serviciu, denumirile comerciale, imaginea comercială și logo-urile (colectiv, „mărci”) conținute sau descrise în site sunt proprietatea exclusivă a Furnizoriului și/sau utilizatorilor care postează respectivele materiale și nu pot fi copiate, imitate sau folosite altfel, integral sau parțial, fără o autorizare prealabilă din partea Furnizorului și/sau a utilizatorilor care le-au postat.

În plus, toate anteturile de pagină, grafica personalizată, pictogramele butoanelor și scripturile sunt mărci ale Furnizorului și nu pot fi copiate, imitate sau utilizate altfel, integral sau parțial, fără autorizarea scrisă prealabilă.

 1. Confidențialitatea datelor.
Utilizarea paginii web este supusă termenilor din Politica noastră de confidențialitate.

Folosind Serviciile utilizatorul acceptă că a citit și este de acord să respecte termenii Politicii de confidențialitate ce poate fi consultată aici _a se insera link către Politica de confidențialitate.

În Politica de Confidențialitate se regăsesc informații despre felul, volumul, locul și scopul colectării, prelucrării și utilizării datelor utilizatorului.

Pentru suport și alte nelămuriri utilizatorul poate contacta Furnizorul prin email la adresa hello@bursadefonduri.ro

 1. Litigii
Prin acceptarea prezentelor Termeni și condiții Utilizatorul acceptă că orice litigiu îndreptat împotriva Furnizorului să fie dedus judecății instanței competente material și funcțional de la sediul social al acestuia.

*

Ultima actualizare 11.11.2021